Menu

3500 – 敬礼 – HSK6 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《敬》的笔顺动画写字动画演示

《敬》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《敬》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《礼》的笔顺动画写字动画演示

《礼》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《礼》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 敬礼升降旗时对旗帜敬礼 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 敬禮升降旗時對旗幟敬禮
 • Pinyin – Jìnglǐ shēngjiàng qí shí duì qízhì jìnglǐ
 • Bồi – Chinh lỉ sâng cheng chi sứ tuây chí chư chinh lỉ
 • Dịch tiếng Việt – Lời chào được thực hiện trong buổi lễ thượng hoặc hạ cờ.
 • Dịch tiếng Anh – The salute made during the ceremony of raising or lowering a flag.

Ví dụ 2:

 • Giản – 举枪敬礼! – Nghe ví dụ
 • Phồn – 举枪敬礼!
 • Pinyin – Jǔ qiāng jìnglǐ!
 • Bồi – Chủ cheng chinh lỉ!
 • Dịch tiếng Việt – Vòng tay hiện tại!
 • Dịch tiếng Anh – Present arms!


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

 

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 20 (3451 – 3500)

Comments