Menu

4545 – 虚荣 – HSK6 – Từ điển HSK 1-6 Hiện đại

《虚》字的笔顺动画演示

《虚》的笔顺动画写字动画演示

《虚》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《虚》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《荣》字的笔顺动画演示

《荣》的笔顺动画写字动画演示

《荣》字的笔顺分步演示(一笔一画写汉字)

《荣》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 那女人爱慕虚荣 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 那女人愛慕虛榮
 • Pinyin – Nà nǚrén àimù xūróng
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – That woman is very vain.

Ví dụ 2:

 • Giản – 虚荣心爆棚啊 – Nghe ví dụ
 • Phồn – 虛榮心爆棚啊
 • Pinyin – Xūróng xīn bàopéng a
 • Bồi – Updating
 • Dịch tiếng Việt – Updating
 • Dịch tiếng Anh – You flatterer.


Các chữ Hán đồng âm

 • Updating


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK6, HSK6 – Phần 41 (4501 – 4550)

Comments

Sorry, comments are closed for this item.