Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 016 – Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến – 说曹操,曹操到 (說曹操,曹操到) – Shuō cáocāo, cáocāo dàoChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 说曹操,曹操到

今天给大家介绍一句非常流行的俗语:说曹操,曹操到。

汉语水平考试(HSK)中有这样一道题:

“说曹操,曹操到”中的“曹操”指的是谁?

选项一:我; 选项二:曹操; 选项三:我要等的人。

正确答案是三:我要等的人。为什么是这样呢?这要从古代的一件事情说起。汉朝最后几年,最后一位皇帝汉献帝已经没有实力,有几位军阀就要谋杀汉献帝。汉献帝为了逃命必须流亡。当时的情况非常危险,军阀随时可能出现。皇帝身边的人向汉献帝推荐曹操。曹操是当时著名的将军,他还有足够的实力可以保护皇帝。皇帝还没有派出信使,曹操的军队就突然到达,顺利保护了汉献帝,还打败了追杀皇帝的军阀。

现在,如果人们正在谈论另一个人的时候,那个人突然出现了,人们就说“说曹操,曹操到”。在这里,“曹操”可不是真正的曹操,他已经是两千年以前的人了。人们这样说,是因为事情很巧而感到惊讶。

Phồn thể: 說曹操,曹操到

今天給大家介紹一句非常流行的俗語:說曹操,曹操到。

漢語水平考試(HSK)中有這樣一道題:

“說曹操,曹操到”中的“曹操”指的是誰?

選項一:我; 選項二:曹操; 選項三:我要等的人。

正確答案是三:我要等的人。為什麼是這樣呢?這要從古代的一件事情說起。漢朝最後幾年,最後一位皇帝漢獻帝已經沒有實力,有幾位軍閥就要謀殺漢獻帝。漢獻帝為了逃命必須流亡。當時的情況非常危險,軍閥隨時可能出現。皇帝身邊的人向漢獻帝推薦曹操。曹操是當時著名的將軍,他還有足夠的實力可以保護皇帝。皇帝還沒有派出信使,曹操的軍隊就突然到達,順利保護了漢獻帝,還打敗了追殺皇帝的軍閥。

現在,如果人們正在談論另一個人的時候,那個人突然出現了,人們就說“說曹操,曹操到”。在這裡,“曹操”可不是真正的曹操,他已經是兩千年以前的人了。人們這樣說,是因為事情很巧而感到驚訝。

Pinyin: Shuō cáocāo, cáocāo dào

Jīntiān gěi dàjiā jièshào yījù fēicháng liúxíng de súyǔ: Shuō cáocāo, cáocāo dào.

Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì (HSK) zhōng yǒu zhèyàng yīdào tí:

“Shuō cáocāo, cáocāo dào” zhōng de “cáocāo” zhǐ de shì shéi?

Xuǎnxiàng yī: Wǒ; xuǎnxiàng èr: Cáocāo; xuǎnxiàng sān: Wǒ yào děng de rén.

Zhèngquè dá’àn shì sān: Wǒ yào děng de rén. Wèishéme shì zhèyàng ne? Zhè yào cóng gǔdài de yī jiàn shìqíng shuō qǐ. Hàn cháo zuìhòu jǐ nián, zuìhòu yī wèi huángdì hàn xiàndì yǐjīng méiyǒu shílì, yǒu jǐ wèi jūnfá jiù yào móushā hàn xiàndì. Hàn xiàndì wèile táomìng bìxū liúwáng. Dāngshí de qíngkuàng fēicháng wéixiǎn, jūnfá suíshí kěnéng chūxiàn. Huángdì shēnbiān de rén xiàng hàn xiàndì tuījiàn cáocāo. Cáocāo shì dāngshí zhùmíng de jiāngjūn, tā hái yǒu zúgòu de shílì kěyǐ bǎohù huángdì. Huángdì hái méiyǒu pàichū xìnshǐ, cáocāo de jūnduì jiù túrán dàodá, shùnlì bǎohùle hàn xiàndì, hái dǎbàile zhuī shā huángdì de jūnfá.

Xiànzài, rúguǒ rénmen zhèngzài tánlùn lìng yīgè rén de shíhòu, nàgè rén túrán chūxiànle, rénmen jiù shuō “shuō cáocāo, cáocāo dào”. Zài zhèlǐ, “cáocāo” kě bùshì zhēnzhèng de cáocāo, tā yǐjīng shì liǎng qiānnián yǐqián de rénle. Rénmen zhèyàng shuō, shì yīn wéi shìqíng hěn qiǎo ér gǎndào jīngyà.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  46  =  47