Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 059 – Uông Phong – 汪峰 (汪峰) – WāngfēngChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 汪峰

又该给大家介绍中国的音乐了,今天我给大家推荐一位我非常喜欢的摇滚歌手——汪峰。汪峰来自北京,他毕业于中央音乐学院,经过专业的音乐学习。大学的时候,他就和同学成立了一支叫做“鲍家街43号”的乐队,于是开始了他的摇滚之路。他写过不少好歌,比如:《飞得更高》、《怒放的生命》、《在雨中》等等。他的嗓音既浑厚又有些沙哑,充满了力量。接下来,就请你欣赏他的歌曲《飞得更高》。

歌词:

生命就像一条大河
时而宁静时而疯狂

现实就像一把枷锁
把我捆住无法挣脱

这谜样的生活锋利如刀
一次次将我重伤

我知道我要的那种幸福
就在那片更高的天空

我要飞得更高 飞得更高
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱

我要飞得更高 飞得更高
翅膀卷起风暴 心生呼啸
飞得更高

一直在飞一直在找
可我发现无法找到

若真想要是一次解放
要先剪碎这有过的往

我要的一种生命更灿烂
我要的一片天空更蔚蓝

我知道我要的那种幸福
就在那片更高的天空

我要飞得更高 飞得更高
狂风一样舞蹈 挣脱怀抱

我要飞得更高 飞得更高
翅膀卷起风暴 心生呼啸

飞得更高
飞得更高
飞得更高…

音乐:《飞得更高》汪峰

Phồn thể: 汪峰

又該給大家介紹中國的音樂了,今天我給大家推荐一位我非常喜歡的搖滾歌手——汪峰。汪峰來自北京,他畢業於中央音樂學院,經過專業的音樂學習。大學的時候,他就和同學成立了一支叫做“鮑家街43號”的樂隊,於是開始了他的搖滾之路。他寫過不少好歌,比如:《飛得更高》、《怒放的生命》、《在雨中》等等。他的嗓音既渾厚又有些沙啞,充滿了力量。接下來,就請你欣賞他的歌曲《飛得更高》。

歌詞:

生命就像一條大河
時而寧靜時而瘋狂

現實就像一把枷鎖
把我捆住無法掙脫

這謎樣的生活鋒利如刀
一次次將我重傷

我知道我要的那種幸福
就在那片更高的天空

我要飛得更高 飛得更高
狂風一樣舞蹈 掙脫懷抱

我要飛得更高 飛得更高
翅膀捲起風暴 心生呼嘯
飛得更高

一直在飛一直在找
可我發現無法找到

若真想要是一次解放
要先剪碎這有過的往

我要的一種生命更燦爛
我要的一片天空更蔚藍

我知道我要的那種幸福
就在那片更高的天空

我要飛得更高 飛得更高
狂風一樣舞蹈 掙脫懷抱

我要飛得更高 飛得更高
翅膀捲起風暴 心生呼嘯

飛得更高
飛得更高
飛得更高…

音樂:《飛得更高》汪峰

Pinyin: Wāngfēng

Yòu gāi gěi dàjiā jièshào zhōngguó de yīnyuèle, jīntiān wǒ gěi dàjiā tuījiàn yī wèi wǒ fēicháng xǐhuān de yáogǔn gēshǒu——wāngfēng. Wāngfēng láizì běijīng, tā bìyè yú zhōngyāng yīnyuè xuéyuàn, jīngguò zhuānyè de yīnyuè xuéxí. Dàxué de shíhòu, tā jiù hé tóngxué chénglìle yī zhī jiàozuò “bào jiā jiē 43 hào” de yuèduì, yúshì kāishǐle tā de yáogǔn zhī lù. Tā xiěguò bu shǎo hǎo gē, bǐrú:“Fēi dé gèng gāo”,“nùfàng de shēngmìng”,“zài yǔzhōng” děng děng. Tā de sǎngyīn jì húnhòu yòu yǒuxiē shāyǎ, chōngmǎnle lìliàng. Jiē xiàlái, jiù qǐng nǐ xīnshǎng tā de gēqǔ “fēi dé gèng gāo”.

Gēcí:

Shēngmìng jiù xiàng yītiáo dàhé
Shí’ér níngjìng shí’ér fēngkuáng

Xiànshí jiù xiàng yī bǎ jiāsuǒ
Bǎ wǒ kǔn zhù wúfǎ zhēngtuō

Zhè mí yàng de shēnghuó fēnglì rú dāo
Yīcì cì jiāng wǒ zhòngshāng

Wǒ zhīdào wǒ yào dì nà zhǒng xìngfú
Jiù zài nà piàn gèng gāo de tiānkōng

Wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
Kuángfēng yīyàng wǔdǎo zhēngtuō huáibào

Wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
Chìbǎng juǎn qǐ fēngbào xīn shēng hūxiào
Fēi dé gèng gāo

Yīzhí zài fēi yīzhí zài zhǎo
Kě wǒ fāxiàn wúfǎ zhǎodào

Ruò zhēn xiǎng yàoshi yīcì jiěfàng
Yào xiān jiǎn suì zhè yǒuguò de wǎng

Wǒ yào de yī zhǒng shēngmìng gèng cànlàn
Wǒ yào de yīpiàn tiānkōng gèng wèilán

Wǒ zhīdào wǒ yào dì nà zhǒng xìngfú
Jiù zài nà piàn gèng gāo de tiānkōng

Wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
Kuángfēng yīyàng wǔdǎo zhēngtuō huáibào

Wǒ yào fēi dé gèng gāo fēi dé gèng gāo
Chìbǎng juǎn qǐ fēngbào xīn shēng hūxiào

Fēi dé gèng gāo
Fēi dé gèng gāo
Fēi dé gèng gāo…

Yīnyuè:“Fēi dé gèng gāo” – Wāngfēng

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

9  +  1  =