Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 070 – Cổ tranh – 古筝 (古箏) – GǔzhēngChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 古筝

古筝是中国汉族的传统乐器,也是中国最重要的民族乐器之一。古筝有2500多年的历史,早在公元前5世纪至公元前3世纪的战国时期,古筝就在当时的秦国(也就是现在的陕西省)广泛流传。

古筝是长方形的,用优质的木头做成。最常用的古筝有21根弦,每一根弦被一种叫做筝柱的东西支撑着,音色优美动听。在古代,古筝是一种在帝王的皇宫里才有的乐器。而现在,我们不仅可以经常在民族音乐会上听到用古筝弹奏的曲子,也可以通过参加培训课程,培养弹古筝的爱好。

2013年3月,英国足球运动员大卫·贝克汉姆(David Beckham)来到北京,在北京大学与学生见面,并且现场学习了弹古筝。这也充分体现了古筝在中国文化中的重要地位。

我从5岁开始学习弹古筝,一共学了6年,很多童年的回忆都和它有关。中国著名的古筝曲有《渔舟唱晚》、《高山流水》、《春江花月夜》、《寒鸦戏水》等等,都非常好听,有浓浓的中国特色。

《渔舟唱晚》是最著名的古筝曲之一,这首曲子通过先慢后快的旋律,描绘了傍晚美丽的湖面上,打渔的人们比赛划船,之后一起唱着歌回家的美好场景。接下来请大家欣赏这首由中国民乐大师赵晓霞演奏的《渔舟唱晚》。希望你们喜欢!

音乐:古筝曲《渔舟唱晚》

演奏:赵晓霞

Phồn thể: 古箏

古箏是中國漢族的傳統樂器,也是中國最重要的民族樂器之一。古箏有2500多年的歷史,早在公元前5世紀至公元前3世紀的戰國時期,古箏就在當時的秦國(也就是現在的陝西省)廣泛流傳。

古箏是長方形的,用優質的木頭做成。最常用的古箏有21根弦,每一根弦被一種叫做箏柱的東西支撐著,音色優美動聽。在古代,古箏是一種在帝王的皇宮裡才有的樂器。而現在,我們不僅可以經常在民族音樂會上聽到用古箏彈奏的曲子,也可以通過參加培訓課程,培養彈古箏的愛好。

2013年3月,英國足球運動員大衛·貝克漢姆(David Beckham)來到北京,在北京大學與學生見面,並且現場學習了彈古箏。這也充分體現了古箏在中國文化中的重要地位。

我從5歲開始學習彈古箏,一共學了6年,很多童年的回憶都和它有關。中國著名的古箏曲有《漁舟唱晚》、《高山流水》、《春江花月夜》、《寒鴉戲水》等等,都非常好聽,有濃濃的中國特色。

《漁舟唱晚》是最著名的古箏曲之一,這首曲子通過先慢後快的旋律,描繪了傍晚美麗的湖面上,打漁的人們比賽划船,之後一起唱著歌回家的美好場景。接下來請大家欣賞這首由中國民樂大師趙曉霞演奏的《漁舟唱晚》。希望你們喜歡!

音樂:古箏曲《漁舟唱晚》

演奏:趙曉霞

Pinyin: Gǔzhēng

Gǔzhēng shì zhōngguó hànzú de chuántǒng yuèqì, yěshì zhōngguó zuì zhòngyào de mínzú yuèqì zhī yī. Gǔzhēng yǒu 2500 duōnián de lìshǐ, zǎo zài gōngyuán qián 5 shìjì zhì gōngyuán qián 3 shìjì de zhànguó shíqí, gǔzhēng jiù zài dāngshí de qín guó (yě jiùshì xiànzài de shǎnxī shěng) guǎngfàn liúchuán.

Gǔzhēng shì chángfāngxíng de, yòng yōuzhì de mùtou zuò chéng. Zuì chángyòng de gǔzhēng yǒu 21 gēn xián, měi yī gēn xián bèi yī zhǒng jiàozuò zhēng zhù de dōngxī zhīchēngzhe, yīnsè yōuměi dòngtīng. Zài gǔdài, gǔzhēng shì yī zhǒng zài dìwáng de huánggōng lǐ cái yǒu de yuèqì. Ér xiànzài, wǒmen bùjǐn kěyǐ jīngcháng zài mínzú yīnyuè huì shàng tīng dào yòng gǔzhēng tán zòu de qǔzi, yě kěyǐ tōngguò cānjiā péixùn kèchéng, péiyǎng dàn gǔzhēng de àihào.

2013 Nián 3 yuè, yīngguó zúqiú yùndòngyuán dà wèi·bèikè hàn mǔ (David Beckham) lái dào běijīng, zài běijīng dàxué yǔ xuéshēng jiànmiàn, bìngqiě xiànchǎng xuéxíle dàn gǔzhēng. Zhè yě chōngfèn tǐxiànle gǔzhēng zài zhōngguó wénhuà zhōng de zhòngyào dìwèi.

Wǒ cóng 5 suì kāishǐ xuéxí dàn gǔzhēng, yī gòngxuéle 6 nián, hěnduō tóngnián de huíyì dōu hé tā yǒuguān. Zhōngguó zhùmíng de gǔzhēng qū yǒu “yúzhōu chàng wǎn”,“gāoshānliúshuǐ”,“chūnjiāng huā yuèyè”,“hán yā xì shuǐ” děng děng, dōu fēicháng hǎotīng, yǒu nóng nóng de zhōngguó tèsè.

“Yúzhōu chàng wǎn” shì zuì zhùmíng de gǔzhēng qū zhī yī, zhè shǒu qǔ zǐ tōngguò xiān màn hòu kuài de xuánlǜ, miáohuìle bàngwǎn měilì de húmiàn shàng, dǎ yú de rénmen bǐsài huáchuán, zhīhòu yīqǐ chàngzhe gē huí jiā dì měihǎo chǎngjǐng. Jiē xiàlái qǐng dàjiā xīnshǎng zhè shǒu yóu zhōngguó mínyuè dàshī zhàoxiǎoxiá yǎnzòu de “yúzhōu chàng wǎn”. Xīwàng nǐmen xǐhuān!

Yīnyuè: Gǔzhēng qū “yúzhōu chàng wǎn”

yǎnzòu: Zhàoxiǎoxiá

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

9  +  1  =