Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 076 – Đậu nành và cháo quẩy – 豆浆和油条 (豆漿和油條) – Dòujiāng hé yóutiáoChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 豆浆和油条

自从我来到欧洲留学,学会了每天早晨喝牛奶、吃麦片,但是随着离开家的时间越来越久,我开始想念豆浆和油条,还有很多其他的中式早餐。记得我上小学的时候,经常和爸爸一起到外面吃早餐。早晨的街道旁边,有很多早餐店。最常见的早餐就是豆浆和油条了。

中国人传统上不喝牛奶,而是喝豆浆。豆浆就是用黄豆做成的饮料。豆浆必须要煮开。加了糖,就是一碗又香又好喝的“甜浆”;如果加盐和一些配料,就是一碗“咸浆”。豆浆的营养价值不比牛奶差,而且容易制作。现在很多中国家庭买了豆浆机,自己制作豆浆喝。

豆浆常常和油条一起吃。油条是一种油炸食品。油条在北方又叫“馃子”。油条是长条形的,外面金黄色,里面白色,口感很松软。古代的时候,北方的金国入侵南宋。有一个叫岳飞的将军,抵抗金国入侵,受到人们的喜爱。但是后来,岳飞却被宰相秦桧杀死。于是,人们非常恨秦桧。杭州有一个叫王小二的人,用面团做成秦桧夫妇的形状,放在油里面炸,做成了食物。买的人越来越多。于是,王小二把它做得更加简单,就把两条面团粘在一起,就变成了今天的油条。

除了豆浆和油条,还有很多早餐食物。包子、馒头、鸡蛋饼、豆腐脑、粢饭团、牛肉面、粥…唯一的问题,就是很难选择。哎,我都要流口水啦!

Phồn thể: 豆漿和油條

自從我來到歐洲留學,學會了每天早晨喝牛奶、吃麥片,但是隨著離開家的時間越來越久,我開始想念豆漿和油條,還有很多其他的中式早餐。記得我上小學的時候,經常和爸爸一起到外面吃早餐。早晨的街道旁邊,有很多早餐店。最常見的早餐就是豆漿和油條了。

中國人傳統上不喝牛奶,而是喝豆漿。豆漿就是用黃豆做成的飲料。豆漿必須要煮開。加了糖,就是一碗又香又好喝的“甜漿”;如果加鹽和一些配料,就是一碗“咸漿”。豆漿的營養價值不比牛奶差,而且容易製作。現在很多中國家庭買了豆漿機,自己製作豆漿喝。

豆漿常常和油條一起吃。油條是一種油炸食品。油條在北方又叫“餜子”。油條是長條形的,外面金黃色,裡面白色,口感很鬆軟。古代的時候,北方的金國入侵南宋。有一個叫岳飛的將軍,抵抗金國入侵,受到人們的喜愛。但是後來,岳飛卻被宰相秦檜殺死。於是,人們非常恨秦檜。杭州有一個叫王小二的人,用麵團做成秦檜夫婦的形狀,放在油裡面炸,做成了食物。買的人越來越多。於是,王小二把它做得更加簡單,就把兩條麵團粘在一起,就變成了今天的油條。

除了豆漿和油條,還有很多早餐食物。包子、饅頭、雞蛋餅、豆腐腦、粢飯糰、牛肉麵、粥…唯一的問題,就是很難選擇。哎,我都要流口水啦!

Pinyin: Dòujiāng hé yóutiáo

Zìcóng wǒ lái dào ōuzhōu liúxué, xuéhuìle měitiān zǎochén hē niúnǎi, chī màipiàn, dànshì suízhe líkāi jiā de shíjiān yuè lái yuèjiǔ, wǒ kāishǐ xiǎngniàn dòujiāng hé yóutiáo, hái yǒu hěnduō qítā de zhōngshì zǎocān. Jìdé wǒ shàng xiǎoxué de shíhòu, jīngcháng hé bàba yīqǐ dào wàimiàn chī zǎocān. Zǎochén de jiēdào pángbiān, yǒu hěnduō zao cān diàn. Zuì chángjiàn de zǎocān jiùshì dòujiāng hé yóutiáole.

Zhōngguó rén chuántǒng shàng bù hē niúnǎi, ér shì hē dòujiāng. Dòujiāng jiùshì yòng huángdòu zuò chéng de yǐnliào. Dòujiāng bìxū yào zhǔ kāi. Jiāle táng, jiùshì yī wǎn yòu xiāng yòu hǎo hē de “tián jiāng”; rúguǒ jiā yán hé yīxiē pèiliào, jiùshì yī wǎn “xián jiāng”. Dòujiāng de yíngyǎng jiàzhí bùbǐ niúnǎi chà, érqiě róngyì zhìzuò. Xiànzài hěnduō zhōngguó jiātíng mǎile dòujiāng jī, zìjǐ zhìzuò dòujiāng hē.

Dòujiāng chángcháng hé yóutiáo yīqǐ chī. Yóutiáo shì yī zhǒng yóu zhá shípǐn. Yóutiáo zài běifāng yòu jiào “guǒ zi”. Yóutiáo shì cháng tiáo xíng de, wàimiàn jīn huángsè, lǐmiàn báisè, kǒugǎn hěn sōngruǎn. Gǔdài de shíhòu, běifāng de jīn guó rùqīn nánsòng. Yǒu yīgè jiào yuèfēi de jiāngjūn, dǐkàng jīn guó rùqīn, shòudào rénmen de xǐ’ài. Dànshì hòulái, yuèfēi què bèi zǎixiàng qínguì shā sǐ. Yúshì, rénmen fēicháng hèn qínguì. Hángzhōu yǒu yīgè jiào wáng xiǎo èr de rén, yòng miàntuán zuò chéng qínguì fūfù de xíngzhuàng, fàng zài yóu lǐmiàn zhà, zuò chéngle shíwù. Mǎi de rén yuè lái yuè duō. Yúshì, wáng xiǎo èr bǎ tā zuò dè gèngjiā jiǎndān, jiù bǎ liǎng tiáo miàntuán zhān zài yīqǐ, jiù biàn chéngle jīntiān de yóutiáo.

Chúle dòujiāng hé yóutiáo, hái yǒu hěnduō zǎocān shíwù. Bāozi, mántou, jīdàn bǐng, dòufu nǎo, cī fàntuán, niúròu miàn, zhōu…wéiyī de wèntí, jiùshì hěn nán xuǎnzé. Āi, wǒ dū yào liú kǒushuǐ la!

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

  +  76  =  78