Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 077 – Đệ nhất Phu nhân của Trung Quốc – 中国的“第一夫人(中國的“第一夫人) – Zhōngguó de “dì yī fūrénChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 中国的“第一夫人

今天,我要给大家介绍一位名人。许多人可能已经在电视或者报纸上见到过她,她就是中国现在的“第一夫人”——彭丽媛。“第一夫人”这个词,来源于英语的First Lady,指的是国家元首的夫人。

彭丽媛出生在山东的一个小村庄。在成为“第一夫人”之前,她在中国就非常有名。彭丽媛曾经是中国最有名的民歌歌手。每年过春节的时候,她都会在中央电视台(CCTV)的春节联欢晚会上演唱歌曲。

彭丽媛与习近平是在1987年结婚的。当时习近平是福建省厦门市的副市长。自从成为“第一夫人”以来,彭丽媛更加成为了人们关注的焦点。她以沉稳和优雅的气质,得体又时尚的穿着,在中国掀起了一股“第一夫人热”。在电视和报纸上,有很多关于她的报道。在微博上,也有很多她的粉丝。有观众还埋怨说,在电视新闻中,“第一夫人”的镜头太少了。彭丽媛不仅受到新闻界的关注,还受到时尚界的关注。她的服装造型受到许多人的追捧。在网络上,“第一夫人手袋”、 “第一夫人大衣”成为了热卖商品。

彭丽媛在中国的“公众形象满意度”非常高。人们觉得,彭丽媛的形象让人觉得很亲切。现在,她致力于许多慈善事业,被世界卫生组织(WHO)任命为“结核病防治亲善大使”和“艾滋病防治亲善大使”。

Phồn thể: 中國的“第一夫人

今天,我要給大家介紹一位名人。許多人可能已經在電視或者報紙上見到過她,她就是中國現在的“第一夫人”——彭麗媛。 “第一夫人”這個詞,來源於英語的First Lady,指的是國家元首的夫人。

彭麗媛出生在山東的一個小村莊。在成為“第一夫人”之前,她在中國就非常有名。彭麗媛曾經是中國最有名的民歌歌手。每年過春節的時候,她都會在中央電視台(CCTV)的春節聯歡晚會上演唱歌曲。

彭麗媛與習近平是在1987年結婚的。當時習近平是福建省廈門市的副市長。自從成為“第一夫人”以來,彭麗媛更加成為了人們關注的焦點。她以沉穩和優雅的氣質,得體又時尚的穿著,在中國掀起了一股“第一夫人熱”。在電視和報紙上,有很多關於她的報導。在微博上,也有很多她的粉絲。有觀眾還埋怨說,在電視新聞中,“第一夫人”的鏡頭太少了。彭麗媛不僅受到新聞界的關注,還受到時尚界的關注。她的服裝造型受到許多人的追捧。在網絡上,“第一夫人手袋”、 “第一夫人大衣”成為了熱賣商品。

彭麗媛在中國的“公眾形象滿意度”非常高。人們覺得,彭麗媛的形象讓人覺得很親切。現在,她致力於許多慈善事業,被世界衛生組織(WHO)任命為“結核病防治親善大使”和“艾滋病防治親善大使”。

Pinyin: Zhōngguó de “dì yī fūrén

Jīntiān, wǒ yào gěi dàjiā jièshào yī wèi míngrén. Xǔduō rén kěnéng yǐjīng zài diànshì huòzhě bàozhǐ shàng jiàn dàoguò tā, tā jiùshì zhōngguó xiànzài de “dì yī fūrén”——pénglìyuàn.“Dì yī fūrén” zhège cí, láiyuán yú yīngyǔ de First Lady, zhǐ de shì guójiā yuánshǒu de fūrén.

Pénglìyuàn chūshēng zài shāndōng de yīgè xiǎo cūnzhuāng. Zài chéngwéi “dì yī fūrén” zhīqián, tā zài zhōngguó jiù fēicháng yǒumíng. Pénglìyuàn céngjīng shì zhōngguó zuì yǒumíng de míngē gēshǒu. Měiniánguò chūnjié de shíhòu, tā dūhuì zài zhōngyāng diànshìtái (CCTV) de chūnjié liánhuān wǎnhuì shàng yǎnchàng gēqǔ.

Pénglìyuàn yǔ xíjìnpíng shì zài 1987 nián jiéhūn de. Dāngshí xíjìnpíng shì fújiàn shěng xiàmén shì de fù shì zhǎng. Zìcóng chéngwéi “dì yī fūrén” yǐlái, pénglìyuàn gèngjiā chéngwéile rénmen guānzhù de jiāodiǎn. Tā yǐ chénwěn hé yōuyǎ de qìzhí, détǐ yòu shíshàng de chuānzhuó, zài zhōngguó xiānqǐle yī gǔ “dì yī fūrén rè”. Zài diànshì hé bàozhǐ shàng, yǒu hěnduō guānyú tā de bàodào. Zài wēi bó shàng, yěyǒu hěnduō tā de fěnsī. Yǒu guānzhòng hái mányuàn shuō, zài diànshì xīnwén zhōng,“dì yī fūrén” de jìngtóu tài shǎole. Pénglìyuàn bùjǐn shòudào xīnwén jiè de guānzhù, hái shòudào shíshàng jiè de guānzhù. Tā de fúzhuāng zàoxíng shòudào xǔduō rén de zhuīpěng. Zài wǎngluò shàng,“dì yī fūrén shǒudài”, “dì yī fūrén dàyī” chéngwéile rèmài shāngpǐn.

Pénglìyuàn zài zhōngguó de “gōngzhòng xíngxiàng mǎnyì dù” fēicháng gāo. Rénmen juédé, pénglìyuàn de xíngxiàng ràng rén juédé hěn qīnqiè. Xiànzài, tā zhìlì yú xǔduō císhàn shìyè, bèi shìjiè wèishēng zǔzhī (WHO) rènmìng wèi “jiéhébìng fángzhì qīnshàn dàshǐ” hé “àizībìng fángzhì qīnshàn dàshǐ”.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

2  +  2  =