Menu

Tải file nghe MP3 Audio – Sách Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ – Bài 087 – Nữ Hán tử – 女汉子 (女漢子) – Nǚ hànziChú ý: Đây là tài tiệu đi kèm sách bản cứng Trung Quốc 247: Một cái nhìn bỡ ngỡ. Tài liệu sẽ có ích và có tác dụng tối đa khi dùng cùng sách bản cứng. Cả nhà có thể xem thêm về sách bản cứng tại đây nha!

Giản thể: 女汉子

今天,我要给大家介绍一个流行词,叫做“女汉子”。这个词刚刚被一本语言杂志评选为“2013年十大流行语”之一。现在,有很多女孩子喜欢把自己叫做“女汉子”。在刚刚过去的2013年,很多热播电影和电视剧,都有一些“女汉子”的形象。那么,“女汉子”究竟是什么意思呢?

在汉语中,“汉子”指的是男人。一般来说,“汉子”比较强壮,非常有男子气概。“汉子”,也可以说是“爷们儿”。那么,为什么会出现“女汉子”呢?“女汉子”其实就是像男人一样的女人。现在,有许多女孩子,性格独立、行为果断。一般男人才做的事情,她们也敢去做。在工作中,她们能像男人一样去奋斗,甚至比男人更努力。这些女孩子,不像以前传统女人那样,顺从、温柔、依赖男人。在传统中国人的观念中,女人应该是像“水”一样温柔的。“男主外,女主内”的意思就是说:男人应该出去工作,而女人应该照顾家庭。而“女汉子”就不一样了。她们自己掌握自己的生活和事业,自己也可以照顾好自己。比如:女汉子不需要男人帮忙,自己就可以开瓶盖、修电脑、提行李箱、干粗活、拍蟑螂等等。

“女汉子”的出现,体现了现代社会对女人的要求有了改变。不依靠男人、独立自主的女人,得到了人们的赞赏和认可。传统的中国文化是“重男轻女”的。但是现在,男人和女人的地位越来越平等了,气质和性格的差别也越来越小了。女人也可以比男人还成功。所以就出现了越来越多的“女汉子”。

Phồn thể:女漢子

今天,我要給大家介紹一個流行詞,叫做“女漢子”。這個詞剛剛被一本語言雜誌評選為“2013年十大流行語”之一。現在,有很多女孩子喜歡把自己叫做“女漢子”。在剛剛過去的2013年,很多熱播電影和電視劇,都有一些“女漢子”的形象。那麼,“女漢子”究竟是什麼意思呢?

在漢語中,“漢子”指的是男人。一般來說,“漢子”比較強壯,非常有男子氣概。 “漢子”,也可以說是“爺們儿”。那麼,為什麼會出現“女漢子”呢? “女漢子”其實就是像男人一樣的女人。現在,有許多女孩子,性格獨立、行為果斷。一般男人才做的事情,她們也敢去做。在工作中,她們能像男人一樣去奮鬥,甚至比男人更努力。這些女孩子,不像以前傳統女人那樣,順從、溫柔、依賴男人。在傳統中國人的觀念中,女人應該是像“水”一樣溫柔的。 “男主外,女主內”的意思就是說:男人應該出去工作,而女人應該照顧家庭。而“女漢子”就不一樣了。她們自己掌握自己的生活和事業,自己也可以照顧好自己。比如:女漢子不需要男人幫忙,自己就可以開瓶蓋、修電腦、提行李箱、幹粗活、拍蟑螂等等。

“女漢子”的出現,體現了現代社會對女人的要求有了改變。不依靠男人、獨立自主的女人,得到了人們的讚賞和認可。傳統的中國文化是“重男輕女”的。但是現在,男人和女人的地位越來越平等了,氣質和性格的差別也越來越小了。女人也可以比男人還成功。所以就出現了越來越多的“女漢子”。

Pinyin: Nǚ hànzi

Jīntiān, wǒ yào gěi dàjiā jièshào yīgè liúxíng cí, jiàozuò “nǚ hànzi”. Zhège cí gānggāng bèi yī běn yǔyán zázhì píngxuǎn wèi “2013 nián shí dà liúxíng yǔ” zhī yī. Xiànzài, yǒu hěnduō nǚ háizi xǐhuān bǎ zìjǐ jiàozuò “nǚ hànzi”. Zài gānggāng guòqù de 2013 nián, hěnduō rè bò diànyǐng hé diànshìjù, dōu yǒu yīxiē “nǚ hànzi” de xíngxiàng. Nàme,“nǚ hànzi” jiùjìng shì shénme yìsi ne?

Zài hànyǔ zhòng,“hànzi” zhǐ de shì nánrén. Yībān lái shuō,“hànzi” bǐjiào qiángzhuàng, fēicháng yǒu nánzǐ qìgài.“Hànzi”, yě kěyǐ shuō shì “yémen er”. Nàme, wèishéme huì chūxiàn “nǚ hànzi” ne?“Nǚ hànzi” qíshí jiùshì xiàng nánrén yīyàng de nǚrén. Xiànzài, yǒu xǔduō nǚ háizi, xìnggé dúlì, xíngwéi guǒduàn. Yībān nánrén cái zuò de shìqíng, tāmen yě gǎn qù zuò. Zài gōngzuò zhōng, tāmen néng xiàng nánrén yīyàng qù fèndòu, shènzhì bǐ nánrén gèng nǔlì. Zhèxiē nǚ háizi, bù xiàng yǐqián chuántǒng nǚrén nàyàng, shùncóng, wēnróu, yīlài nánrén. Zài chuántǒng zhōngguó rén de guānniàn zhōng, nǚrén yīnggāi shì xiàng “shuǐ” yīyàng wēnróu de.“Nán zhǔ wài, nǚ zhǔ nèi” de yìsi jiùshì shuō: Nánrén yīnggāi chūqù gōngzuò, ér nǚrén yīnggāi zhàogù jiātíng. Ér “nǚ hànzi” jiù bù yīyàngle. Tāmen zìjǐ zhǎngwò zìjǐ de shēnghuó hé shìyè, zìjǐ yě kěyǐ zhàogù hǎo zìjǐ. Bǐrú: Nǚ hànzi bù xūyào nánrén bāngmáng, zìjǐ jiù kěyǐ kāi píng gài, xiū diànnǎo, tí xínglǐ lǐ xiāng, gàn cūhuó, pāi zhāngláng děng děng.

“Nǚ hànzi” de chūxiàn, tǐxiànle xiàndài shèhuì duì nǚrén de yāoqiú yǒule gǎibiàn. Bù yīkào nánrén, dúlìzìzhǔ de nǚrén, dédàole rénmen de zànshǎng hé rènkě. Chuántǒng de zhōngguó wénhuà shì “zhòngnán qīng nǚ” de. Dànshì xiànzài, nánrén hé nǚrén de dìwèi yuè lái yuè píngděngle, qìzhí hé xìnggé de chābié yě yuè lái yuè xiǎole. Nǚrén yě kěyǐ bǐ nánrén hái chénggōng. Suǒyǐ jiù chūxiànle yuè lái yuè duō de “nǚ hànzi”.

Xem danh sách các bài khác

Phần dịch tiếng Việt có trong sách bản cứng: Trung Quốc 247 – Góc nhìn bỡ ngỡ cả nhà nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học nghe tiếng Trung, Trung Quốc 247: Góc nhìn bỡ ngỡ, Văn hoá Trung Hoa

Comments

8  +  2  =