Menu

0262 – 问题 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

《问》的笔顺动画写字动画演示
《问》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng


Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 不成问题的
 • 不成問題的
 • Bù chéng wèntí de
 • Bu chấng uân thí tợ
 • không thành vấn đề
 • to be beyond question

Ví dụ 2:

 • 一系列新问题
 • 一系列新問題
 • Yíxìliè xīn wèntí
 • Í xi liê xin uân thí
 • một loạt các các vấn đề mới
 • a new set of problems


Các chữ Hán đồng âm

 • Không có


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments

4  +  1  =