Menu

Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo: Chương: Đến buổi phỏng vấn xin việc – Making Friends and Drinking Coffee – Part 08

 

B: 你们要喝什么?
王明: 我要喝热咖啡。
B: Nǐmen yào hē shénme?
Wáng míng: Wǒ yào hē rè kāfēi.
B: 你們要喝什麼?
王明: 我要喝熱咖啡。

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 

B: 好的。你呢?你要热咖啡还是冰咖啡?
小梅: 我要冰咖啡。谢谢!
B: Hǎo de. Nǐ ne? Nǐ yào rè kāfēi háishì bīng kāfēi?
Xiǎoméi:
Wǒ yào bīng kāfēi. Xièxiè!
B: 好的。你呢?你要熱咖啡還是冰咖啡?
小梅: 我要冰咖啡。謝謝!

Hiện chưa có phần dịch tiếng Việt

 


Xem các phần khác

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   Chương Making Friends and Drinking Coffee, Học giao tiếp tiếng Trung, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học tiếng Trung dễ như ăn kẹo, Học từ vựng theo chủ đề

Comments