Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI TRẠM XĂNG trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề TẠI TRẠM XĂNG trong tiếng Trung
您要加多少油?
Nín yào jiā duōshǎo yóu?
Anh muốn đổ bao nhiêu xăng?
要加满吗?
Yào jiā mǎn ma?
Có cần đổ đầy không?
请把油箱灌满。
Qǐng bǎ yóuxiāng guàn mǎn.
Làm ơn đổ đầy thùng xăng.
我的车没有汽油了。
Wǒ de chē méi yǒu qìyóu le.
Xe của tôi hết xăng rồi.
我的油已用光了。
Wǒ de yóu yǐ yòng guāng le.
Xăng xe của tôi dùng hết rồi.
我想要张道路交通图。
Wǒ xiǎng yào zhāng dàolù jiāotōngtú.
Tôi cần tờ bản đồ giao thông đường bộ.
您这儿免费提供道路交通图吗?
Nín zhèr miǎnfèi tígōng dàolù jiāotōngtú ma?
Ở đây các anh có cung cấp miễn phí bản đồ giao thông đường bộ không?
付现金还是用信用卡结算?
Fù xiànjīn háishì yòng xìnyòngkǎ jiésuàn?
Trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ tín dụng?
hoc-tieng-trung-theo-chu-de-chu-cat-toc-trong-tieng-trung

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  42  =  43