Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề truyện TÁI ÔNG MẤT NGỰA trong tiếng Trung

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Chủ đề truyện TÁI ÔNG MẤT NGỰA trong tiếng Trung

Phần chữ Hán :

从前有一位老翁 因为是住在长城脚下, 人们叫他塞上老翁。一般所谓塞上都是指长城而言。
一天塞翁养的的一匹马不见了。枣红马没有了,看样子走失了!
附近的乡亲知道了这件事都来到他家。
塞翁你的马走失了,可真不幸啊! 是啊!塞翁你不要为这件事太烦恼。
啊。。走失一匹马也许正是好事哩。
过了不久他的马自己回来了!啊。。枣红马回来了!还带回来了一匹好马.
乡亲们听说后, 纷纷来向塞翁道贺。恭喜您赛翁!走失的马失而复得而且还带回了一匹好马。
哦。。这不一定是好事, 也许反倒是坏事哩。过了几天,果然他的儿子, 因为骑那匹好马, 不小心从马上摔下来, 把腿骨摔断了。
乡亲们又来到赛翁家 表示安慰。啊。。真不幸呀!你的儿子把腿骨摔断了。不过会慢慢恢复的。请您不要太伤心啊! 您别太着急。。。
哦。。这件事说不定会给我带来幸福呢!
乡亲们听了都不理解。不久忽然 发了战争。所有青年人全都 强微入伍去了!结果十之八九都战死了! 许多人家因此妻离子散, 家破人亡。赛翁的儿子因为瘸了, 没办法去当兵!塞翁一家人得保了平安!
这件事说明了一个道理, 就是坏事能够变成好事,好事也能变成坏事。
“塞翁失马” 也 常 用 来
自我安慰 或 安慰 他人.

cau chuyen

Phần Pinyin :

Cóng qián yǒu yī wèi lǎo wēng yīn wéi shì zhù zài zhǎng chéng jiǎo xià , rén men jiào tā sāi shàng lǎo wēng 。yī bān suǒ wèi sāi shàng dōu shì zhǐ zhǎng chéng ér yán 。
yī tiān sāi wēng yǎng de de yī pǐ mǎ bú jiàn le 。zǎo hóng mǎ méi yǒu le ,kàn yàng zǐ zǒu shī le !
fù jìn de xiāng qīn zhī dào le zhè jiàn shì dōu lái dào tā jiā 。
sāi wēng nǐ de mǎ zǒu shī le ,kě zhēn bú xìng ā ! shì ā !sāi wēng nǐ bú yào wéi zhè jiàn shì tài fán nǎo
ā 。。zǒu shī yī pǐ mǎ yě xǔ zhèng shì hǎo shì lǐ 。
guò le bú jiǔ tā de mǎ zì jǐ huí lái le !ā 。。zǎo hóng mǎ huí lái le !hái dài huí lái le yī pǐ hǎo mǎ .
xiāng qīn men tīng shuō hòu , fēn fēn lái xiàng sāi wēng dào hè 。gōng xǐ nín sài wēng !zǒu shī de mǎ shī ér fù dé ér qiě hái dài huí le yī pǐ hǎo mǎ 。
ò 。。zhè bú yī dìng shì hǎo shì , yě xǔ fǎn dǎo shì huài shì lǐ 。guò le jǐ tiān ,guǒ rán tā de ér zǐ , yīn wéi qí nà pǐ hǎo mǎ , bú xiǎo xīn cóng mǎ shàng shuāi xià lái , bǎ tuǐ gǔ shuāi duàn le 。
xiāng qīn men yòu lái dào sài wēng jiā biǎo shì ān wèi 。ā 。。zhēn bú xìng ya !nǐ de ér zǐ bǎ tuǐ gǔ shuāi duàn le 。bú guò huì màn màn huī fù de 。qǐng nín bú yào tài shāng xīn ā ! nín bié tài zhe jí 。。。
ò 。。zhè jiàn shì shuō bú dìng huì gěi wǒ dài lái xìng fú ne !
xiāng qīn men tīng le dōu bú lǐ jiě 。bú jiǔ hū rán fā le zhàn zhēng 。suǒ yǒu qīng nián rén quán dōu qiáng wēi rù wǔ qù le !jié guǒ shí zhī bā jiǔ dōu zhàn sǐ le ! xǔ duō rén jiā yīn cǐ qī lí zǐ sàn , jiā pò rén wáng 。sài wēng de ér zǐ yīn wéi qué le , méi bàn fǎ qù dāng bīng !sāi wēng yī jiā rén dé bǎo le píng ān
zhè jiàn shì shuō míng le yī gè dào lǐ , jiù shì huài shì néng gòu biàn chéng hǎo shì ,hǎo shì yě néng biàn chéng huài shì 。

“sāi wēng shī mǎ ” yě cháng yòng lái
zì wǒ ān wèi huò ān wèi tā rén .

Phần dịch Việt :

Xưa kia có một ông lão, vì ông ở dưới chân trường thành, mọi người gọi ông là ông lão trên vùng biên ải. Gọi là trên vùng biên ải là chỉ trường thành mà nói.
Một hôm con ngựa của ông Tái nuôi không thấy nữa.
Con ngựa đỏ thẩm không thấy rồi, xem ra mất rồi!
Hàng xóm biết được chuyện này đều đến nhà ông ấy.
Ông Tái ! ngựa của ông mất rồi thật là không may! Phải đấy! Ông đừng vì chuyện này mà quá phiền não nhé!
Mất đi một còn ngựa có lẽ là một chuyện tốt.
Không bao lâu con ngựa của ông ấy trở về.
A! ngựa đã trở về! Con dẫn theo một con ngựa tốt.
Bả con sau khi nghe tin , bà con tới nhà ông Tái tới tấp chúc mừng. Chúc mừng ông Tái! Con ngựa mất mấ mà lại được vã lại còn dắt về một con ngựa tốt.
ồ…đây không nhất định là một chuyện tốt. biết đâu ngược lại là chuyện xấu. Qua mấy ngày sau, quả nhiên con trai của ông ấy vì cưởi con ngựa tốt đó, không cẩn thận té từ trên ngựa xuống gảy xương chân.
Bà con lại đến nhà ông Tái tỏ ý an ủi. Thật không may a! con của ông bị gãy chân, song sẽ bình phục thôi! Xin ông đừng quá đau lòng, quá lo lắng!
Ồ..chuyện này không chừng sẽ là phúc cho tôi!
Bà con nghe xong đều lấy làm khó hiểu.
Không lâu bổng nhiên có chiến tranh. Toàn bộ thanh niên hiện có đều nhập ngũ. Kết quả chiến tranh mười người đi thì chết hết tám, chín.
Mọi người vì thế mà vợ con ly tán, mất gia đình, mất người .Con ông Tái vì quả không có đi lính! Cả nhà ông Tái giữ được bình an.
Câu chuyện này chứng tỏa một điều: ” Cho dù là chuyện xấu cũng có thể trở thành chuyện tốt, chuyện tốt cũng có thể thành chuyện xấu”
Tái ông thất mã thường dùng để an ủi mình hoặc an ủi người khác!

Phần từ vựng :

塞上 [sàishànɡ]: Vùng biên ải ( 边塞地区;也指长城内外).
从前 [cóngqián] ngày trước; trước đây; thuở xưa
一般 [yībān] thông thường
所谓 [suǒwèi] cái gọi là, điều mà họ gọi là
枣红 [zǎohóng] đỏ thẫm; màu mận chín
附近 [fùjìn] phụ cận; lân cận, gần đây
乡亲 [xiāngqīn] đồng hương; người cùng quê, bà con
也许 [yěxǔ] e rằng; biết đâu; có lẽ。
纷纷 [fēnfēn] sôi nổi; ào ào; tới tấp; dồn dập
道贺 [dàohè] chúc; mừng; chúc mừng。道喜。
反倒 [fǎndào] trái lại
表示 [biǎoshì] biểu thị; bày tỏ; tỏ; tỏ ý; ngỏ lời; tỏ vẻ。
安慰 [ānwèi] an ủi;
恢复 [huīfù] khôi phục; bình phục
着急 [zháojí] sốt ruột; lo lắng; cuống cuồng。
理解 [lǐjiě] hiểu; đã thông。
因此 [yīncǐ] bởi vì; do đó; vì vậy
瘸 [qué] què; khập khiễng; cà nhắc
瘸腿 què chân

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

1  +  6  =