Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIAO THÔNG

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề GIAO THÔNG

Nội dung bài học:

1. 去头顿怎么走?(Qù tóu dùn zěnme zǒu?)
Đi Vũng Tàu như thế nào?
可以坐汽车去。(Kěyǐ zuò qìchē qù).
Có thể đi bằng ô tô.
2. 可以坐什么去大叻/芽庄?(Kěyǐ zuò shénme qù dà lè/yá zhuāng?)
Có thể đi Đà Lạt/ Nha Trang bằng gì?
3. 去看看市容可以坐什么?(Qù kàn kàn shìróng kěyǐ zuò shénme?)
Đi ngắm thành phố có thể đi bằng gì?
– 出租汽车有的是。(Chūzū qìchē yǒudeshì).
– 可以坐三轮车。(Kěyǐ zuò sānlúnchē).
– 可以租一辆自行车或机动车自己骑去。(Kěyǐ zū yī liàng zìxíngchē huò )
CON-SO
Xe taxi nhiều vô kể.
Có thể đi xích lô.
jī dòngchē zìjǐ qí qù.
Có thể thuê một chiếc xe đạp hoặc xe gắn máy tự mình đi.
4. 哪里卖城市交通示意图?(Nǎlǐ mài chéngshì jiāotōng shìyìtú?)
Ở đâu bán bản đồ giao thông của thành phố?
各个书店和报摊子。(Gège shūdiàn hé bào tānzi).
Các cửa hàng sách, sạp báo.
5. 到。。。的票还有吗?(Dào… De piào hái yǒu ma?)
Vé đi…còn không ?
要。。。班次的。(Yào… Bāncì de). Mua chuyến…
 6. 要硬卧(席)还有软卧(席)?(Yào yìngwò (xí) hái yǒu ruǎnwò (xí)?)
Bạn muốn giường (ghế) cứng hay giường (ghế) mềm?
6. 坐。。。要坐多长时间?(Zuò… Yào zuò duō cháng shíjiān?)
Đi (máy bay, tàu hỏa, ô tô…) phải mất bao lâu?
…小时 … (Xiǎoshí) …tiếng (giờ).

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  3  =  13