Menu

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề TIẾNG TRUNG CHO LÁI XE TAXI (Phần 5)

[Học tiếng Trung theo chủ đề] Tiếng Trung chủ đề TIẾNG TRUNG CHO LÁI XE TAXI (Phần 5)

到了没有?dàole méiyǒu? Đến nơi chưa?
乘客:到了没有?Chéngkè: Dàole méiyǒu? Đến nơi chưa?
司机:快到了。Sījī: Kuài dàole. Sắp đến rồi.
乘客:还有多远?Hái yǒu duō yuǎn? Còn bao xa nữa?
司机:再过一条街就到了。。。好,到了。Zàiguò yītiáo jiē jiù dàole… Hǎo, dàole. Đi qua một con phố nữa là tới… đến rồi đây.
乘客:饭店在哪里?Fàndiàn zài nǎlǐ? Khách sạn ở đâu?
司机:那儿,就在您的右边。Nà’er, jiù zài nín de yòubiān. Kia, ở bên phải anh đấy.
乘客询问是否到达Chéngkè xúnwèn shìfǒu dàodá
Khách hỏi đã đến nơi chưa.
1. A:快到了吗? Kuài dàole ma? Sắp đến chưa?
B:差不多了。Chàbùduōle. Gần đến rồi.
2. A:马上就要到了吗?Mǎshàng jiù yào dàole ma? Chúng ta sắp đến rồi chứ?
B:还没呢!Hái méi ne! vẫn chưa!
3. A:距离多远?Jùlí duō yuǎn? Còn bao xa?
B:还挺远呢。Hái tǐng yuǎn ne. còn xa lắm.
4. A:还很远吗?Hái hěn yuǎn ma? Còn xa lắm không?
B:还有几公里。Hái yǒu jǐ gōnglǐ. Còn vài cây nữa.
5. A:还有几公里远。Hái yǒu jǐ gōnglǐ yuǎn. Còn mấy cây số nữa.
B:会很久吗?Huì hěnjiǔ ma? Có lâu không?
 ta nguoi1
抵达目的地Dǐdá mùdì de Đến nơi.
1. A:我们到了。Wǒmen dàole. Chúng ta đến rồi.
B:我没看到啊。Wǒ méi kàn dào a. tôi không thấy.
2. A:在你前面。Zài nǐ qiánmiàn. ở trước mặt anh ấy.
B:哦,我看到了。Ó, wǒ kàn dàole. ồ, tôi thấy rồi.
3. A:坐你的车真愉快。Zuò nǐ de che zhēn yúkuài. Ngồi xe anh thích thật.
B:很高兴听您这么说。Hěn gāoxìng tīng nín zhème shuō. Rất vui vì anh nói như vậy.
乘客询问是否到达Chéngkè xúnwèn shìfǒu dàodá
Khách hỏi đã đến nơi chưa.
1. A:就快到了吗?Jiù kuài dàole ma? Sắp đến rồi chứ?
B:这就到。Zhè jiù dào. Sắp rồi.
A:还有多远?Hái yǒu duō yuǎn? Còn xa không?
B:还有几公里。Hái yǒu jǐ gōnglǐ. Còn mấy cây số nữa.
2. A:到了没有?Dàole méiyǒu? Đến nơi chưa?
B:还没呢。Hái méi ne. Vẫn chưa.
A:还很远吗?Hái hěn yuǎn ma? Còn xa lắm à?
B:是的,还挺远呢。Shì de, hái tǐng yuǎn ne. vâng, còn rất xa.
3. A:还有多远? Hái yǒu duō yuǎn? Còn xa nữa không?
B:差不多再开10分钟吧。您赶时间吗?Chàbùduō zài kāi 10 fēnzhōng ba. Nín gǎn shíjiān ma? Còn phải chạy 10 phút nữa. anh vội à?
A:没有,只是想问问。Méiyǒu, zhǐshì xiǎng wèn wèn. Không phải, chỉ là muốn hỏi thôi.

Xem các chủ đề khác

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề, Kiến thức tiếng Trung

Comments

  +  78  =  81