Menu

[Tam ngữ Anh – Trung – Việt] Học tiếng Trung theo chủ đề: Rau củ

Tiếng anhTrung giản thểTrung phồn thểPinyinTrung bồiTiếng Việt
Eggplant; aubergine; Guinea squash南瓜南瓜nánguānán quaQuả bí ngô
The cabbage卷心菜捲心菜juǎnxīncàichoản xin chaiCải bắp
(Surname) / gingerjiāngchengGừng
Lettuce山药山藥shānyàosan daoMứt
Potato洋芋洋芋yángyùdáng duyKhoai tây
Onion洋葱洋蔥yángcōngdáng chungCủ hành
Corn / maize玉米玉米yùmǐduy mỉNgô
Brassica oleracea, and its derivatives the cauliflower, Brussels sprouts, and kale甘蓝甘藍gānláncan lánCải bắp
Pea (Pisum sativum)甜菜甜菜tiáncàithén chaiCủ cải đường
Beet生菜生菜shēngcàisâng chaiRau diếp
The yam秋葵秋葵qiū kuíchiêu khuấyĐậu bắp
Carrot红萝卜紅蘿蔔hóng luóbohúng lúa buaCà rốt
Sweet potato红薯紅薯hóngshǔhúng sủKhoai lang
The carrot胡萝卜胡蘿蔔húluóbohú lúa buaCà rốt
Turnip芜菁蕪菁wú jīngú chinhCủ cải
The mustard plant, leaf mustard芥菜芥菜jiècàichia chaiMù tạt
Asparagus芦笋蘆筍lúsǔnlú suẩnMăng tây
Green beans in gen芹菜芹菜qíncàichín chaiRau cần tây
Bitter gourd, Momordica charanta苦瓜苦瓜kǔguākhủ quaKhổ qua
Celery茄子茄子qiézichía chựCà tím
Spinach菠菜菠菜bōcàibua chaiRau bina
Scallion / green onioncōngchungCủ hẹ
Tomato蕃茄蕃茄fānjiāphan chaCà chua
Tomato西红柿西紅柿xīhóngshìxi húng sưCà chua
Lettuce豌豆豌豆wāndòuoan tâuĐậu xanh
Hot pepper / chili辣椒辣椒làjiāola cheoỚt
The hibiscus, Abelmoschous esculentus青椒青椒qīngjiāochinh cheoTiêu xanh
Green pepper青豆青豆qīngdòuchinh tâuĐậu nành xanh
Parsley香菜香菜xiāngcàixeng chaiMùi tây
Potato马铃薯馬鈴薯mǎlíngshǔmả lính sủKhoai tây
Cucumber黄瓜黃瓜huángguāhoáng quaDưa chuột

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   Học từ vựng theo chủ đề

Comments

8  +  2  =