Menu

Xem phần khác HSK4 Từ điển HSK hiện đại: HSK4 – Phần 09 (1001 – 1050)

Danh sách 50 từ thuộc phần này, các bạn click vào từng từ để xem chi tiết cách viết, giản thể, phồn thể, pinyin (bính âm), Hán Việt, dịch nghĩa tiếng Việt, tiếng Anh, Ví dụ, bính âm, dịch ví dụ sang tiếng Anh và tiếng Việt, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa… nhé!

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Content Protection by DMCA.com

Thư mục:   HSK4 – 12 phần

Comments