Menu

0130 – 一 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0130 – 一 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《一》的笔顺动画写字动画演示

《一》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 一看见就…
 • 一看見就…
 • Yī kànjiàn jiù…
 • Bồi – I khan chen chiêu …
 • Dịch tiếng Việt – trong tầm nhìn
 • Dịch tiếng Anh – on sight

Ví dụ 2:

 • 好好看一看
 • 好好看一看
 • Hǎohǎo kàn yī kàn
 • Bồi –  háo hảo khan i khan
 • Dịch tiếng Việt – để có một cái nhìn tốt
 • Dịch tiếng Anh – to take a good look

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments