Menu

0290 – 丈夫 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0290 – 丈夫 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《丈》的笔顺动画写字动画演示

《丈》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《夫》的笔顺动画写字动画演示

《夫》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她爱慕她丈夫
 • 她愛慕她丈夫
 • Tā àimù tā zhàngfū
 • Tha ai mu tha chang phu
 • Cô ấy ngưỡng mộ chồng.
 • She adores her husband.

Ví dụ 2:

 • 我丈夫不断安慰我
 • 我丈夫不斷安慰我
 • Wǒ zhàngfū bùduàn ānwèi wǒ
 • Ủa chang phu bú toan an uây ủa
 • Chồng của tôi không ngừng ai ủi tôi
 • My husband was endlessly reassuring about how I felt.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments