Menu

0118 – 下雨 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0118 – 下雨 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《下》的笔顺动画写字动画演示

《下》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《雨》的笔顺动画写字动画演示

《雨》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 看来要下雨了
 • 看來要下雨了
 • Kàn lái yào xià yǔle
 • Khan lái dao xa duỷ lợ
 • Trời trông như là sắp có mưa
 • it looks like rain

Ví dụ 2:

 • 根本没有下雨。
 • 根本沒有下雨。
 • Gēnběn méiyǒu xià yǔ.
 • Cân bẩn mấy dẩu xa duỷ
 • Rốt cuộc trời không mưa.
 • It didn’t rain after all.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
 • Chính là chữ này
Danh sách từ vựng HSK2
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK3
 • Không có
Danh sách từ vựng HSK6
 • Không có


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 下

0118 – 下雨 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 雨

0118 – 下雨 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments