Kenh7.vn@gmail.com
Tel: 0941656789
Zalo: 0834531468

0325 – 不但…而且… – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

.jpg
HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350) 0
 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 黑猩猩不但使用而且制造工具
 • Phồn – 黑猩猩不但使用而且製造工具
 • Pinyin – Hēixīngxīng bùdàn shǐyòng érqiě zhìzào gōngjù
 • Hêy xinh xinh bu tan sử dung ớ chỉa chư chao cung chuy
 • Dịch tiếng Việt – Tinh tinh không chỉ biết sử dụng mà còn biết chế tạo công cụ
 • Dịch tiếng Anh – Chimps not only use tools but make them.

Ví dụ 2:

 • Giản – 他不但歌唱得好,而且还会作曲
 • Phồn – 他不但歌唱得好,而且還會作曲
 • Pinyin – Tā búdàn gē chàngdehǎo,érqiě háihuì zuòqǔ.
 • Tha bú tan cưa chang tơ hảo, ớ chỉa hái huây chua chuỷ
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy hát rất hay, và trên hết anh ấy cũng có thể viết nhạc.
 • Dịch tiếng Anh – He sings very well, and on top of that he can also write music.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1
Chia sẻ:
Trước

0324 - 冰箱 - HSK3 - Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

Sau

0326 - 菜单 - HSK3 - Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href=""> <abbr> <acronym> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

gear mail mailopen