Menu

0093 – 什么 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0093 – 什么 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《什》的笔顺动画写字动画演示

《什》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《么》的笔顺动画写字动画演示

《么》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 那是什么?
 • 那是什麼?
 • Nà shì shénme?
 • na sư sấn mơ?
 • Đó là cái gì
 • what is that?

Ví dụ 2:

 • 什么也没有
 • 什么也没有
 • Shénme yě méiyǒu
 • sấn mơ dể mấy dẩu
 • cái gì cũng không có
 • nothing at all

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments