Menu

0198 – 介绍 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0198 – 介绍 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《介》的笔顺动画写字动画演示

《介》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《绍》的笔顺动画写字动画演示

《绍》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 笼统地介绍
 • 籠統地介紹
 • Lǒngtǒng de jièshào
 • Lúng thủng tợ chia sao
 • Dịch tiếng Việt – giới thiệu chung
 • Dịch tiếng Anh – give a general introduction

Ví dụ 2:

 • 请大家自我介绍一下儿
 • 請大家自我介紹一下兒
 • Qǐng dàjiā zìwǒjièshào yíxiàr.
 • Chỉnh ta cha chư ủa chia sao í xa
 • Dịch tiếng Việt – Tôi muốn mọi người tự giới thiệu.
 • Dịch tiếng Anh – I’d like everybody to introduce themselves.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments