Menu

0195 – 件 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0195 – 件 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《件》的笔顺动画写字动画演示

《件》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 是件麻烦事
 • 是件麻煩事
 • Shì jiàn máfan shì
 • Sư chen má phản sư
 • Dịch tiếng Việt –  đúng là một việc phiền phức
 • Dịch tiếng Anh – it’s a bother

Ví dụ 2:

 • 这是件丢人的事!
 • 這是件丟人的事!
 • Zhè shì jiàn diūrén de shì!
 • Chưa sư chen tiêu rấn tợ sư
 • Dịch tiếng Việt – đúng là một việc mất mặt
 • Dịch tiếng Anh – it’s a disgrace!

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments