Menu

0073 – 你 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0073 – 你 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《你》的笔顺动画写字动画演示

《你》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 你以为你是谁?
 • 你以為你是誰?
 • Nǐ yǐwéi nǐ shì shéi?
 • ní ỉ uấy nỉ sư sấy?
 • Bạn nghĩ bạn là ai?
 • Who do you think you are?

Ví dụ 2:

 • 你必须继续你的学业
 • 你必須繼續你的學業
 • Nǐ bìxū jìxù nǐ de xuéyè.
 • nỉ bi xuy chi xuy nỉ tợ xuế dê
 • Bạn phải tiếp tục việc học tập của bạn.
 • You must keep on at your studies.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments