Menu

0428 – 借 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0428 – 借 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《借》的笔顺动画写字动画演示

《借》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我答应借他钱
 • Phồn – 我答應藉他錢
 • Pinyin – Wǒ dāyìng jiè tā qián
 • Bồi – Úa tả inh chia tha chén
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đồng ý cho anh ta mượn tiền.
 • Dịch tiếng Anh – I agreed to lend him money.

Ví dụ 2:

 • Giản – 我能借把剪刀吗?
 • Phồn – 我能藉把剪刀嗎?
 • Pinyin – néng jiè bǎ jiǎndāo ma?
 • Bồi – Nấng chia bả chẻn tao ma?
 • Dịch tiếng Việt – Tôi có thể mượn một cái kéo không?
 • Dịch tiếng Anh – Can I borrow a pair of scissors?

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments