Menu

0026 – 儿子 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0026 – 儿子 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0026 – 儿子 – HSK1 - Cách viết

0026 – 儿子 – HSK1 – Cách viết

0026 – 儿子 – HSK1 - Cách viết

0026 – 儿子 – HSK1 – Cách viết

0026 – 儿子 – HSK1 - Cách viết

0026 – 儿子 – HSK1 – Cách viết

0026 – 儿子 – HSK1 - Cách viết

0026 – 儿子 – HSK1 – Cách viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Nhi Tử
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 儿子
 • 這是我兒子。
 • Zhè shì wǒ érzi.
 • Chưa sư ủa ớ chự.
 • Đây là con trai tôi
 • This is my son.

Ví dụ 2:

 • 她有两个儿子。
 • 她有兩個兒子。
 • Tā yǒu liǎnggè érzi.
 • Tha dấu lẻng cưa ớ chự.
 • Cô có hai con trai.
 • She has two sons.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments