Menu

0184 – 公司 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)
 10. »
 11. 0184 – 公司 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...

《公》的笔顺动画写字动画演示

《公》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《司》的笔顺动画写字动画演示

《司》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 建筑材料公司
 • 建築材料公司
 • jiànzhùcáiliàogōngsī
 • Chen chu chái leo cung sư
 • Dịch tiếng Việt – công ty vật liệu xây dựng
 • Dịch tiếng Anh – building materials company

Ví dụ 2:

 • 公司投资失策
 • 公司投資失策
 • Gōngsī tóuzī shīcè.
 • Cung sư thấu chư sư chưa
 • Dịch tiếng Việt – Công ty đầu tư không khôn ngoan
 • Dịch tiếng Anh – The company invested unwisely.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 01 (0151 – 0200)

Comments