Menu

0030 – 分钟 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0030 – 分钟 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0030 - 分钟 - HSK1 - Cách Viết

0030 – 分钟 – HSK1 – Cách Viết

0030 - 分钟 - HSK1 - Cách Viết

0030 – 分钟 – HSK1 – Cách Viết

0030 - 分钟 - HSK1 - Cách Viết

0030 – 分钟 – HSK1 – Cách Viết

0030 - 分钟 - HSK1 - Cách Viết

0030 – 分钟 – HSK1 – Cách Viết


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh: Updating
 • Nghĩa tiếng Việt: Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 分钟过去
 • 幾分鐘過去了。
 • Jǐfēnzhōng guòqùle.
 • Chi phân chung cua tu lợ
 • Vài phút trôi qua.
 • Several minutes passed.

Ví dụ 2:

 • 我的表慢了五分钟
 • 我的表慢了五分鐘。
 • Wǒ de biǎo màn le wǔfēnzhōng.
 • Ủa tợ bẻo man lợ ủ phân chung
 • Đồng hồ của tôi chậm năm phút.
 • My watch is five minutes slow.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments