Menu

0309 – 办法 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0309 – 办法 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《办》的笔顺动画写字动画演示

《办》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《法》的笔顺动画写字动画演示

《法》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 那没办法!
 • 那沒辦法!
 • Nà méi bànfǎ!
 • Na mấy ban phả!
 • Hết cách!
 • too bad!

Ví dụ 2:

 • 没有其他办法
 • 沒有其他辦法
 • Méiyǒu qítā bànfǎ
 • Mấy dẩu chí tha ban phả!
 • không có giải pháp nào khác
 • there’s no other solution

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments