Menu

0356 – 动物 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0356 – 动物 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《动》的笔顺动画写字动画演示

《动》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《物》的笔顺动画写字动画演示

《物》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 对动物的虐待
 • Phồn – 對動物的虐待
 • Pinyin – Duì dòngwù de nüèdài
 • Bồi – Tuây tung u tợ nuê tai
 • Dịch tiếng Việt – đối xử tàn ác với động vật
 • Dịch tiếng Anh – cruelty to animals

Ví dụ 2:

 • Giản – 我不喜欢吃动物肝脏
 • Phồn – 我不喜歡吃動物肝臟
 • Pinyin – Wǒ bù xǐhuān chī dòngwù gānzàng
 • Bồi – Ủa bu xỉ hoan chư tung u quan chang
 • Dịch tiếng Việt – Tôi không thích ăn gan động vật
 • Dịch tiếng Anh – I don’t like to eat liver.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments