Menu

0315 – 北方 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0315 – 北方 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《北》的笔顺动画写字动画演示

《北》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《方》的笔顺动画写字动画演示

《方》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 让我们到北方去吧
 • 讓我們到北方去吧
 • Ràng wǒmen dào běifāng qù ba
 • Rang ủa mân tao bẩy phang chuy ba
 • Hãy đi về phía bắc!
 • Let’s go north!

Ví dụ 2:

 • 树林边的河流向北方
 • 樹林邊的河流向北方
 • Shùlín biān de héliú xiàng běifāng
 • Shu lín ben tợ hứa liếu xeng bẩy phang
 • Con sông gần rừng chảy về phía Bắc
 • The river near the woods tends north.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments