Menu

0217 – 卖 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0217 – 卖 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《卖》的笔顺动画写字动画演示
《卖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 按公斤/ 米卖 – Nghe ví dụ
 • 按公斤/ 米賣
 • Àn gōngjīn/ mǐ mài
 • an cung chin/ mỉ mai
 • bán theo kilo / mét
 • sold by the kilo/ metre

Ví dụ 2:

 • 他在角落里卖东西– Nghe ví dụ
 • 他在角落裡賣東西
 • Tā zài jiǎoluò lǐ mài dōngxi.
 • tha chai chẻo lua lỉ mai tung xi
 •  Anh ta bán đồ trong góc
 • He deals on the corner.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 卖

0217 – 卖 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments