Menu

0237 – 去年 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0237 – 去年 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《去》的笔顺动画写字动画演示

《去》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《年》的笔顺动画写字动画演示

《年》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 我们去年去了希腊
 • 我們去年去了希臘
 • Wǒmen qùnián qùle xīlà
 • Ủa mân chuy nén chuy lợ xi la
 • Dịch tiếng Việt – Năm ngoái chúng tôi đã đến Hy Lạp.
 • Dịch tiếng Anh – Last year we went to Greece.

Ví dụ 2:

 • 去年他参加了民主党
 • 去年他參加了民主黨
 • Qùnián tā cānjiāle mínzhǔdǎng
 • Chuy nén tha chan cha lợ mín chú tảng
 • Dịch tiếng Việt – Năm ngoái, anh ấy gia nhập Đảng Dân chủ.
 • Dịch tiếng Anh – Last year he joined the Democratic Party.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments