Menu

0327 – 参加 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0327 – 参加 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《参》的笔顺动画写字动画演示

《参》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《加》的笔顺动画写字动画演示

《加》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我必须参加
 • Phồn – 我必須參加
 • Pinyin – Wǒ bìxū cānjiā
 • Ủa bi xuy chan cha
 • Dịch tiếng Việt – Tôi phải tham dự
 • Dịch tiếng Anh – It is incumbent on me to attend.

Ví dụ 2:

 • Giản – 参加演讲比赛
 • Phồn – 參加演講比賽
 • Pinyin – Cānjiā yǎnjiǎng bǐsài
 • Chan cha dén chẻng bỉ sai
 • Dịch tiếng Việt – tham gia một cuộc thi hùng biện trước công chúng
 • Dịch tiếng Anh – take part in a public speaking competition

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments