Menu

0363 – 发 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0363 – 发 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《发》的笔顺动画写字动画演示

《发》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 他发大财了
 • Phồn – 他发大财了
 • Pinyin – Tā fā dà cáile
 • Bồi – Tha pha ta chái lợ
 • Dịch tiếng Việt – anh ấy phát tài rồi
 • Dịch tiếng Anh – he’s raking it in

Ví dụ 2:

 • Giản – 他发了财,然而生活依然俭朴
 • Phồn – 他發了財,然而生活依然儉樸
 • Pinyin – Tā fāle cái, rán’ér shēnghuó yīrán jiǎnpú
 • Bồi – Tha pha lợ chái, rán ớ sâng húa i rán chẻn pú
 • Dịch tiếng Việt – Ngay cả sau khi anh ấy phát tài, anh ấy đã sống một cuộc sống đơn giản và tiết kiệm.
 • Dịch tiếng Anh – Even after he’d made it, he led a simple and thrifty life.

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments