Menu

0436 – 可爱 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0436 – 可爱 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《可》的笔顺动画写字动画演示

《可》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《爱》的笔顺动画写字动画演示

《爱》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 她还算可爱
 • Phồn – 她還算可愛
 • Pinyin – Tā hái suàn kě’ài
 • Bồi – Tha hái soan khửa ai
 • Dịch tiếng Việt – cô ấy thật dễ thương
 • Dịch tiếng Anh – she’s kind of cute

Ví dụ 2:

 • Giản – 他是个可爱的人
 • Phồn – 他是個可愛的人
 • Pinyin – Tā shìgè kě’ài de rén
 • Bồi – Tha sư cưa khửa ai tợ rấn
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy là một người đáng yêu.
 • Dịch tiếng Anh – He’s a likable cuss.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments