Menu

0206 – 可能 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0206 – 可能 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《可》的笔顺动画写字动画演示

《可》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《能》的笔顺动画写字动画演示

《能》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 太不可能!
 • 太不可能!
 • Tài bù kěnéng!
 • Thai bu khửa nấng!
 • Dịch tiếng Việt – không hề có khả năng!
 • Dịch tiếng Anh – not likely!

Ví dụ 2:

 • 尽可能多地
 • 盡可能多地
 • Jǐn kěnéng duō de
 • Chín khửa nấng tua tợ
 • Dịch tiếng Việt – càng nhiều càng tốt
 • Dịch tiếng Anh – as much as possible

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments