Menu

0285 – 右边 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0285 – 右边 – Từ điển tam ngữ 5099 từ...
《右》的笔顺动画写字动画演示

《右》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《边》的笔顺动画写字动画演示

《边》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 从右边第一个入口进入
 • 從右邊第一個入口進入
 • Cóng yòubiān dìyī gè rùkǒu jìnrù.
 • Chúng dâu ben ti i cưa ru khẩu chin ru
 • Đi vào lối vào đầu tiên bên tay phải.
 • Take the first entrance on the right.

Ví dụ 2:

 • 右侧比目鱼躺着时右边的眼睛朝上
 • 右側比目魚躺著時右邊的眼睛朝上
 • Yòucè bǐmùyú tǎngzhe shí yòubiān de yǎnjīng cháo shàng
 • Dâu chưa bỉ mu duý thang chợ sứ dâu ben tợ dẻn chinh cháo sang
 • Cá bơn phải nằm ngang với mắt hướng lên trên
 • A dextral flatfish lies with the right eye uppermost.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments