Menu

0037 – 号 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0037 – 号 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0037 – 号

0037 – 号

0037 – 号

0037 – 号


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Hiệu
 • Phát âm bồi: Hào
 • Pinyin: Hào
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh: Number, Date, Size,
 • Nghĩa tiếng Việt: Số, Ngày, Size

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 今天
 • 今天幾月幾號?
 • Jīntiān jǐ yuè jǐ hào?
 • Chin thiên chỉ duề chỉ hào?
 • Hôm nay là ngày mấy tháng mấy?
 • What‘s the date today?

Ví dụ 2:

 • 61国际儿童节
 • 6月1號是國際兒童節。
 • 6 Yuè 1 hào shì guójì értóng jié.
 • Liêu duề y hào sừ cuố chì ớ thúng chiế
 • Ngày 1 tháng 6 là ngày Quốc tế Thiếu Nhi
 • The first of June is International Children‘s Day.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments