Menu

0066 – 名字 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)
 10. »
 11. 0066 – 名字 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《名》的笔顺动画写字动画演示

《名》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《字》的笔顺动画写字动画演示

《字》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 她叫什么名字?
 • 她叫什麼名字?
 • Tā jiào shénme míngzì?
 • tha cheo sấn mơ mính chự?
 • Cô ấy tên gì?
 • What is her name?

Ví dụ 2:

 • 他喊出我的名字
 • 他喊出我的名字
 • Tā hǎn chū wǒ de míngzì
 • Tha hản chu ủa tợ mính chự
 • Anh gọi tên tôi.
 • He called out my name.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

 

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 02 (0051 - 0100)

Comments