Menu

0203 – 咖啡 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)
 10. »
 11. 0203 – 咖啡 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《咖》的笔顺动画写字动画演示

《咖》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《啡》的笔顺动画写字动画演示

《啡》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 咖啡沸腾
 • 咖啡在沸騰
 • Kāfēi zài fèiténg
 • Ca phây chai phây thấng
 • Dịch tiếng Việt – Cà phê đang sôi.
 • Dịch tiếng Anh – The coffee’s on the boil.

Ví dụ 2:

 • 我觉得你能找到更好的
 • 我覺得你能找到更好的
 • Wǒ juédé nǐ néng zhǎodào gèng hǎo de
 • Ủa chuế tợ nỉ nấng chảo tao câng hảo tợ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi nghĩ bạn có thể tìm thấy ai đó tốt hơn.
 • Dịch tiếng Anh – I think you can find someone better.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 02 (0201 – 0250)

Comments