Menu

0115 – 喜欢 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)
 10. »
 11. 0115 – 喜欢 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《喜》的笔顺动画写字动画演示

《喜》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

《欢》的笔顺动画写字动画演示

《欢》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他喜欢跑步
 • 他喜歡跑步
 • Tā xǐhuan pǎobù.
 • Tha xỉ hoan pảo bu
 • Anh ấy thích chạy bộ.
 • He likes jogging.

Ví dụ 2:

 • 她不喜欢猫
 • 她不喜歡貓
 • Tā bù xǐhuān māo
 • Tha bu xỉ hoan mao
 • Cô ấy ghét mèo.
 • She abhors cats.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 03 (0101 - 0150)

Comments