Menu

0042 – 回 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0042 – 回 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...

《回》的笔顺动画写字动画演示

《回》的笔顺分步演示(一笔一画写字)


Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 他送我回了家。
 • Tā sòng wǒ huílejiā.
 • Tha sung ủa huấy lợ cha
 • Anh ấy đưa tôi về chỗ tôi ở.
 • He took me to my place.

Ví dụ 2:

 • 我能要回它吗?
 • 我能要回它嗎?
 • Wǒ néng yào huí tā ma?
 • Ủa nấng dao huấy tha ma?
 • Tôi có thể lấy nó lại được không?
 • Can I have it back?

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1


Tổng hợp cách nhớ

Cách nhớ bằng hình ảnh, văn thơ, chiết tự chữ 回

0042 – 回 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6


Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments