Menu

0282 – 因为…所以… – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0282 – 因为…所以… – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《因》的笔顺动画写字动画演示

《因》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《为》的笔顺动画写字动画演示

《为》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《所》的笔顺动画写字动画演示

《所》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《以》的笔顺动画写字动画演示

《以》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 因为感冒,所以他没有去上学
 • Phồn – 因為感冒,所以他沒有去上學
 • Pinyin – Yīnwèi gǎnmào, suǒyǐ tā méiyǒu qù shàngxué.
 • In uây cản mao, suá ỉ tha mấy dẩu chuy sang xuế
 • Dịch tiếng Việt – Anh ấy không đến trường vì bị cảm lạnh.
 • Dịch tiếng Anh – He did not go to school with a cold.

Ví dụ 2:

 • Giản – 因为遇到堵车,所以我们迟到了
 • Phồn – 因為遇到堵車,所以我們遲到了
 • Pinyin – Yīnwèi yùdào dǔchē, suǒyǐ wǒmen chídàole.
 • In uây duy tao tủ chưa, súa ỉ ủa mân chứ tao lợ
 • Dịch tiếng Việt – Chúng tôi bị trễ vì kẹt xe
 • Dịch tiếng Anh – We are late because we got stuck in traffic.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments