Menu

0347 – 地 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)
 10. »
 11. 0347 – 地 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《地》的笔顺动画写字动画演示

《地》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 刻苦地学习
 • Phồn – 刻苦地學習
 • Pinyin – Kèkǔ dì xuéxí
 • Bồi – Khưa khủ ti xuế xí
 • Dịch tiếng Việt – học chăm chỉ
 • Dịch tiếng Anh – study hard

Ví dụ 2:

 • Giản – 巧妙地拒绝
 • Phồn – 巧妙地拒絕
 • Pinyin – Qiǎomiào de jùjué
 • Bồi – Chẻo meo tợ chuy chuế
 • Dịch tiếng Việt – khéo léo từ chối
 • Dịch tiếng Anh – cleverly deny

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 01 (0301 – 0350)

Comments