Menu

0399 – 坏 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0399 – 坏 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《坏》的笔顺动画写字动画演示

《坏》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 质量好/ 坏的
 • Phồn – 質量好/ 壞的
 • Pinyin – Zhìliàng hǎo/ huài de
 • Bồi – Chư leng hảo / hoai tợ
 • Dịch tiếng Việt – chất lượng tốt / kém
 • Dịch tiếng Anh – of good/ poor quality

Ví dụ 2:

 • Giản – 好/ 坏消息
 • Phồn – 好/ 壞消息
 • Pinyin – Hǎo/ huài xiāoxī
 • Bồi – Hảo / hoai xeo xị
 • Dịch tiếng Việt – tin tốt / xấu
 • Dịch tiếng Anh – good/ bad news

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments