Menu

0370 – 复习 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)
 10. »
 11. 0370 – 复习 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《复》的笔顺动画写字动画演示

《复》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《习》的笔顺动画写字动画演示

《习》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 为考试而复习
 • Phồn – 為考試而復習
 • Pinyin – Wèi kǎoshì ér fùxí
 • Bồi – Uây khải sư ơ phu xí
 • Dịch tiếng Việt – ôn tập cho kỳ thi
 • Dịch tiếng Anh – revise for exams

Ví dụ 2:

 • Giản – 我用了一些时间复习法语
 • Phồn – 我用了一些時間複習法語
 • Pinyin – Wǒ yòngle yīxiē shíjiān fùxí fǎyǔ
 • Bồi – ủa dung lợ í xiê sứ chen phu xí phá duỷ
 • Dịch tiếng Việt – Tôi đã dành một chút thời gian để ôn tập tiếng Pháp
 • Dịch tiếng Anh – I spent some time brushing up on my French.

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 02 (0351 – 0400)

Comments