Menu

0255 – 外 – HSK2 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK2
 8. »
 9. HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)
 10. »
 11. 0255 – 外 – HSK2 – Từ điển tam ngữ...
《外》的笔顺动画写字动画演示

《外》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 感情不外露
 • 感情不外露
 • Gǎnqíng bù wàilù
 • Cang chính bu oai lu
 • Dịch tiếng Việt – Cảm tình không thổ lộ
 • Dịch tiếng Anh – to keep a stiff upper lip

Ví dụ 2:

 • 森林深处/ 乡郊野外
 • 森林深處/ 鄉郊野外
 • Sēnlín shēn chù/ xiāng jiāo yěwài
 • Sân lín sân chu / xeng cheo dể oai
 • Dịch tiếng Việt – độ sâu của rừng / nông thôn
 • Dịch tiếng Anh – the depths of the forest/ countryside

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK2, HSK2 – Phần 03 (0251 – 0300)

Comments