Menu

0014 – 大 – HSK1 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK1
 8. »
 9. HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)
 10. »
 11. 0014 – 大 – HSK1 – Từ điển tam ngữ...
0014 – 大 – HSK1 - Cách viết
0014 – 大 – HSK1 – Cách viết
0014 – 大 – HSK1 - Cách viết
0014 – 大 – HSK1 – Cách viết

Giải nghĩa

 • Hán Việt: ĐẠI
 • Phát âm bồi: ta
 • Pinyin:
 • Phồn thể:
 • Nghĩa tiếng Anh:  Big
 • Nghĩa tiếng Việt:  To, lớn

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • 风大得很
 • 風大得很
 • Fēng dà dé hěn
 • Phâng ta tứa hẩn
 • Gió to quá.
 • The wind’s very strong.

Ví dụ 2:

 • 他嗓门大。
 • 他嗓門大
 • Tā sǎngmén dà
 • Tha sảng mấn ta.
 • Anh ấy có giọng nói rất to.
 • He’s got a loud voice.

Các chữ Hán đồng âm


Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK, HSK1, HSK1 - Phần 01 (0001 - 0050)

Comments