Menu

0439 – 客人 – HSK3 – Từ điển tam ngữ 5099 từ vựng HSK 1-6

 1. Trang chủ
 2. »
 3. Kiến thức tiếng Trung
 4. »
 5. HSK
 6. »
 7. HSK3
 8. »
 9. HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)
 10. »
 11. 0439 – 客人 – HSK3 – Từ điển tam ngữ...
《客》的笔顺动画写字动画演示

《客》的笔顺分步演示(一笔一画写字)
《人》的笔顺动画写字动画演示

《人》的笔顺分步演示(一笔一画写字)

Giải nghĩa

 • Hán Việt: Xem trên sách bản cứng
 • Phát âm bồi: Xem trên sách bản cứng
 • Pinyin: Xem trên sách bản cứng
 • Phồn thể: Xem trên sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Anh:  Xem ở sách bản cứng
 • Nghĩa tiếng Việt:  Xem trên sách bản cứng

Ví dụ

Ví dụ 1:

 • Giản – 我们有客人
 • Phồn – 我們有客人
 • Pinyin – Wǒmen yǒu kèrén
 • Bồi – Ủa mân dẩu khưa rấn
 • Dịch tiếng Việt – chúng ta có khách
 • Dịch tiếng Anh – we have company

Ví dụ 2:

 • Giản – 昨天来了几位客人?
 • Phồn – 昨天來了幾位客人?
 • Pinyin – Zuótiān láile jǐ wèi kèrén?
 • Bồi – Chúa then lái lợ chỉ uây khưa rấn?
 • Dịch tiếng Việt – Có bao nhiêu khách hàng đến hôm qua?
 • Dịch tiếng Anh – How many customers came yesterday?

Các chữ Hán đồng âm

 • Không có

Từ vựng có chứa từ này theo trình độ HSK

Danh sách từ vựng HSK1

Các sách song ngữ Trung - Việt bán chạy nhất

Thư mục:   HSK3, HSK3 – Phần 03 (0401 – 0450)

Comments